รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Powered By EmbedPress

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนบริหารความเสี่ยง อบต.โคกแสมสาร ประจำปี 2566

แผนบริหารความเสี่ยง อบต.โคกแสมสาร ประจำปี 2566

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต