นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร พร้อมกับนายธีรศักดิ์ กองคิดท้องถิ่นอำเภอโคกเจริญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรม MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ “การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments