ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 ออกไปอีก 2 เดือน เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชน จากเดิมที่ผู้เสียภาษีจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเม.ย. 67 ไปเป็นภายในเดือนมิ.ย. 67.

12
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments