คุยกับนายกเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข

ผมนายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ขอน้อมรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ พร้อมรับฟังปัญหา
จากการปฎิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร จากทุกท่านด้วยความยินดี โดยปัญหาของทุกท่านจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที ขอขอบคุณ

นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

ท่านสามารถโพสข้อความ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ดำเนินการได้ที่นี่ …..