ท่านสามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ได้จากช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้

ที่ตั้งสำนักงาน

หมู่ 4 ถนน สระโบสถ์ – โคกเจริญ
ต. โคกแสมสาร อ. โคกเจริญ จ. ลพบุรี 15250

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์
8:30 – 16:30 น.

โทรศัพท์/โทรสาร

036-787728 / –

อีเมล

saraban@khoksamaesan.go.th

Social Network