ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรอข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ประจำปี1
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments