ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อเครืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-ธ.ค.-66-1

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments