ตามโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ของอบต.โคกแสมสารและกำหนดเวลายื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ ภาษีป้าย ขนาด 15X21 นิ้ว จำนวน 800 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19ธ.ค.66

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments