ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบพร้อมรับรองแบบรูปรายงานก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3มค

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments