ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2567

Powered By EmbedPress

 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใสฯ ปี 66

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี 66 (แบบที่ 2)