องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

“เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ์ อย่างสุจริตโปร่งใส”

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments