ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนผู้เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร กรอกข้อมูลแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยท่านสามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามเพียงสแกนคิวอาร์โค้ชด้านล่าง หรือที่  https://itas.nacc.go.th/go/eit/8fpfzt สามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นี้

ความเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ทุกท่านได้รับการบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว ขอขอบคุณครับ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments