ประกาศข้อกำหนดจริยธรรม ของ อบต.โคกแสมสาร พ.ศ. 2566

ประกาศข้อกำหนดจริยธรรม ของ อบต.โคกแสมสาร พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประกาศประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น