ผ้ามัดหมี่ บ้านใหม่ศรีอุบล

กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและท่อผ้ามัดหมี่ บ้านใหม่ศรีอุบล อำเภอโคกเจริญ เป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรในปี พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร พ.ศ.2553 ที่ตั้งกลุ่มอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ มีสมาชิกจำนวน 48 คน มี นางบัวพัน แซงชุม เป็นประธานกลุ่ม และมีคณะกรรมการ 5 คน ร่วมกันปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เพื่อส่งรังไหมจำหน่าย

อีกทั้งยังมีการทอผ้ามัดหมี่ มีลวดลายที่หลากหลายสวยงาม รวมถึงลายดอกตะแบกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนได้รับการพัฒนาลายจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี จำหน่ายในราคามิตรภาพตามลายละเอียดของลายผ้า 

ที่มา : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่
กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและท่อผ้ามัดหมี่ บ้านใหม่ศรีอุบล อำเภอโคกเจริญ โทร. 081-7958622