รายงานข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2526 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2566)

ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพ
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments