เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และผู้นำชุมชน เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ วัดประชารัฐ สร้างสุข ณ วัดหนองอีเก้ง ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments