เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร นำโดย นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายกอบต. พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินขบวนรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง” ประจำปี 2567 ณ บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments