หากท่านประสบปัญหา

ที่ท่านต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน หรือท่านติดต่องานกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร แล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่น ล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ หรือต้องการแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถแจ้งเหตุปัญหาต่างๆของท่านได้ที่นี่  เรื่องร้องเรียน ปัญหาของท่านจะได้รับการแก้ไขโดยทันที
: ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
 
แบบร้องเรียน ร้องทุกข์ รับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ