เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธาน อนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และการบริหารจัดการน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี นำโดย นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโคกเจริญ นำโดย นายเจตน์พงศ์ โชคสวัสดิ์วรกุล นายอำเภอโคกเจริญ และประชาชนตำบลโคกแสมสาร ณ อ่างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments