รับแจ้งร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

ศูนย์รับแจ้งเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ขอเรียนแจ้งว่าหากพบเห็นการทุจริต ของพนักงาน อบต.และเจ้าหน้าที่ โปรดแจ้ง โทรศัพท์ 036-787728  Email : saraban@khoksamaesan.go.th หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานบริเวณหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร หรือติดต่อโดยตรงนายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร โทร. 095-9869857 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เรื่องร้องเรียนของท่านจะปกปิดเป็นความลับ ด้วยความขอบคุณ

 
แบบร้องเรียนการทุจริต