แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

ทุ่งตะแบกบาน

บนเทือกเขายาวกว่า 3 กิโลเมตร

ทุ่งดอกตะแบกบาน กำลังบานสะพรั่งสวยงาม อยู่บริเวณเทือกเขาพุคา บ้านโคกแสมสาร ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม เส้นทางหลวงหมายเลข 2340 สายอำเภอโคกเจริญ อำเภอชัยบาดาล ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 32-35 ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางผ่านป่าและภูเขาทั้งสองฝั่ง จะพบดอกตะแบกบานสะพรั่งม่วงสลับขาว และดอกเขี้ยวหมู สีแดง ส้ม สวยงามเต็มภูเขา โดยเฉพาะจุดชมหน้าวัดสุวรรณภูมิ ที่มีดอกตะแบกบาน เต็มตั้งแต่พื้นราบขึ้นไปจนถึงยอดภูเขา มีนักท่องเที่ยวแวะไปถ่ายรูปเก็บเอาไว้ดูกันตลอดทั้งวัน 

ที่มา : ภาพจากนายต้น  เมืองละโว้
https://www.youtube.com/watch?v=U-ZzLjrryNo
https://www.facebook.com/raoruklopburi/posts/897653047030136/?locale=mk_MK