เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรม : การทำยาดมสมุนไพร) ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments