เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร เป็นประธานในพิธิปิดโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) ณ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments