ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

|

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ ต.โคกแสมสาร  อ.โคกเจริญ  จ.ลพบุรี

จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร หมู่ที่ 4 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567ทั้งนี้เพื่อบริการประชาชน รับฟังปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง นำความสุขรอยยิ้มมามอบให้กับพี่น้องประชาชน