ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

รายงานข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2526 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2566)

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ช่วงเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566