ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรอข้อตกลงเป็นหนังสือ
| |

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรอข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรอข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
|

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567
| |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 4 สายทาง
|

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 4 สายทาง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 4 สายทาง และปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 1 สายทาง ภายในหมู่ที่ 6 บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง และปรับปรุงถนนลูกรัง
|

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง และปรับปรุงถนนลูกรัง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 4 สายทาง และปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 1 สายทาง ภายในหมู่ที่ 6 บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มกราคม 2557
|

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มกราคม 2557

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มกราคม 2557

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมผนังกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแสมสาร
|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมผนังกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแสมสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมผนังกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแสมสาร ตามแบบ อบต.โคกแสมสารกำหนด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง