ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ให้กับศพด.อบต.โคกแสมสารและโรงเรียนบ้านโคกแสมสาร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566 ) จำนวน 22 วัน จำนวน 4,752 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง