ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านม่วงแก้ว บริเวณไร่นายสมศักดิ์ กองขุนทด