ในการสร้างเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการวาง Sitemap หรือที่เรียกว่า “แผนผังเว็บไซต์” เพื่อให้รู้ว่าภายในเว็บไซต์นั้นมีหน้าเพจอะไรบ้าง ส่วนในทางการใช้งาน Sitemap เป็นเหมือนสารบัญที่จะบอกส่วนประกอบของหน้าเพจต่างๆ ภายในเว็บไซต์ เมื่อคลิก

Sitemap คืออะไร?

Sitemap (ไซต์แมพ) คือลิสที่รวมรายการหน้าเพจภายในเว็บไซต์ มีหลักการทำงานเหมือนเป็นสารบัญของเว็บไซต์ ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้ามาดูได้ว่าในเว็บไซต์ของเรานั้นมีหน้าเพจอะไรบ้าง มีลำดับชั้นอย่างไร ในอดีตการทำไซต์แมพจะทำเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจภาพรวมของเว็บไซต์ แต่ในปัจจุบันนั้นเกี่ยวข้องกับการทำ SEO (Search Engine Optimization) อีกด้วย

ประโยชน์ของ Sitemap

  • ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วแล้ว และยังช่วยให้ผู้พัฒนาเว็บเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดและทำให้พัฒนาเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • ทำให้ Bot ของ Search Engine เข้ามาสำรวจข้อมูลได้ง่ายขึ้น ยิ่งข้อมูลในหน้าไซต์แมพครบถ้วนก็จะยิ่งเป็นมิตรกับบรรดา Search Engine มากเลยทีเดียว นอกจากนี้ไซต์แมพก็มีผลต่อ Google Image และ Google Video ด้วยสำหรับเว็บไซต์ที่มีภาพและวิดีโอเป็นส่วนประกอบ
  • ด้วยการพัฒนา Algorithm ของ Google ให้ Bot สามารถสำรวจเว็บไซต์ได้หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังสำรวจได้ละเอียดและครอบคลุมมากกว่าเดิม การทำไซต์แมพให้เป็นระเบียบ นอกจากจะช่วยให้อันดับเว็บไซต์บน Google สูงขึ้นแล้ว ก็จะช่วยให้การเสิร์ชจากส่วนอื่นอย่างรูปภาพ วิดีโอ แล้วพบเว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

หน้าเอกสาร

หมวดหมู่

เรื่อง